Partners

Stichting Kansfonds

logo kansfondsDe Stichting Kansfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Kansfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.

Sinds de oprichting in 1957 steunt het fonds projecten die deze doelen mogelijk maken. Jaarlijks zijn dat ca. 800 projecten in het Nederlands Koninkrijk, Suriname en Midden- en Oost-Europa. De projecten zijn onder andere voor allochtonen, dak- en thuislozen, mensen met een handicap of trauma, vluchtelingen, ouderen, jeugd, zieken, ex-gedetineerden, minima en slachtoffers van huiselijk geweld. Kansfonds hecht groot belang aan het bestaan van verenigingen, stichtingen en zelforganisaties en aan de inzet van sociaal betrokken vrijwilligers. De inkomsten van de stichting bedragen ca. 10 miljoen euro per jaar. Op de website www.kansfonds.nl staat meer informatie, onder meer over de aanvraag  van financiering voor projecten.

Fonds 21

logo fonds21Fonds 21 maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo biedt Fonds 21 aanvragers de kans om hun ambities te verwezenlijken. 

 

Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar 2017:

4064 Logo MA NL RGB www.maatschappelijkealliantie.org

37001 EVF Logo CMYKwww.esthervergeerfoundation.nl

124353 VL LOGO 2017www.vriendenloterij.nl

DH NL Rgb Compwww.denhaag.nl

HVK Logo liggend RGBwww.hetvergetenkind.nl

knltb logo rgb ligwww.knltb.nl

KOMPAN NoPayoff CMYKwww.kompan.nl

LOGO Nieuwspoort 2017 284Cwww.nieuwspoort.nl

min OCW Logo1https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

ROC en IDcollegewww.idcollege.nl / www.rocleiden.nl

RO VJ Logo 2 RGB pos op wit x nlhttps://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie

 

 

 

 

 

Partners:            fonds21           rabobank           kansfonds

Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar 2017:HVK Logo liggend RGB124353 VL LOGO 2017  37001 EVF Logo CMYK  knltb logo rgb lig  KOMPAN NoPayoff CMYK  LOGO Nieuwspoort 2017 284C4064 Logo MA NL RGB ROC en IDcollege    DH NL Rgb Comp   min OCW Logo1RO VJ Logo 2 RGB pos op wit x nl