Partners

Stichting Kansfonds

logo kansfondsDe Stichting Kansfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Kansfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.

Sinds de oprichting in 1957 steunt het fonds projecten die deze doelen mogelijk maken. Jaarlijks zijn dat ca. 800 projecten in het Nederlands Koninkrijk, Suriname en Midden- en Oost-Europa. De projecten zijn onder andere voor allochtonen, dak- en thuislozen, mensen met een handicap of trauma, vluchtelingen, ouderen, jeugd, zieken, ex-gedetineerden, minima en slachtoffers van huiselijk geweld. Kansfonds hecht groot belang aan het bestaan van verenigingen, stichtingen en zelforganisaties en aan de inzet van sociaal betrokken vrijwilligers. De inkomsten van de stichting bedragen ca. 10 miljoen euro per jaar. Op de website www.kansfonds.nl staat meer informatie, onder meer over de aanvraag  van financiering voor projecten.

Fonds 21

logo fonds21Fonds 21 maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo biedt Fonds 21 aanvragers de kans om hun ambities te verwezenlijken. 

Sponsoren:            fonds21           rabobank           kansfonds