Werkwijze

  • We gaan uit van een gemeenschappelijk belang. Dat is belangrijk om de mensen om wie het gaat bij de projecten te betrekken
  • We zijn volledig onafhankelijk. Alleen dan is iedereen bereid om met ons te praten
  • We betrekken de belanghebbende partijen bij de projecten. Met de juiste stakeholders achter onze plannen gaat het werken
  • We meten zoveel mogelijk op wetenschappelijke basis, zodat we kunnen bewijzen dat de aanpak resultaat heeft
  • We gaan uit van de talenten binnen de deelnemende groepen, want alleen als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn doen ze mee
  • We streven naar een goede match tussen publiek en private middelen. Dit baseren we op de noodzaak van de inzet van kennis en geld door zowel de publieke als de private sector. In de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken hebben we elkaar meer dan nodig.

Wetenschappelijke onderbouwing

SOVIC streeft zo veel mogelijk naar wetenschappelijke onderbouwing van de concepten en projecten. Daarvoor wordt onder meer samengewerkt met de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. 

Effectmetingen en kosten/baten analyses

SOVIC ontwikkelt samen met strategische partners effectmetingen en kosten/baten analyses. Dat betekent het meten van de effecten die worden vastgesteld bij de analyse van het sociaal-maatschappelijke vraagstuk en de daaraan verbonden kosten voor de samenleving. Na voltooiing van het project worden de resultaten gemeten en de daaruit voortvloeiende baten. Doel daarvan is om op basis van beide uitkomsten een maatschappelijke kosten/baten analyse op te maken. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wat de bestaande sociale vraagstukken de gemeenschap kosten en wat de baten zijn van de gerealiseerde oplossingen.

Partners:            fonds21           rabobank           kansfonds

Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar 2017:HVK Logo liggend RGB124353 VL LOGO 2017  37001 EVF Logo CMYK  knltb logo rgb lig  KOMPAN NoPayoff CMYK  LOGO Nieuwspoort 2017 284C4064 Logo MA NL RGB mboRijnland logo kleur RGB    DH NL Rgb Comp   min OCW Logo1RO VJ Logo 2 RGB pos op wit x nl